Internet

V celom areáli hostela sa môžete pripojiť na Wifi sieť. Názov a heslo do Wifi siete dostanete na požiadanie. Dátovo ani časovo nie je obmedzené používanie Wifi siete. 

Parametre pripojenia: 6 Mbps download/ 512 kbps upload.